13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

DOSYA ALACAĞINININ HACZİNİ KALDIRMA MÜZEKKERESİ (106 VE 110)

İlgi : Esas sayılı dosyanıza.

İlgide kayıtlı dosyanıza dosyamızdan dosya alacağına haciz yazılmıştır.

Borçlu taraf hacizlerin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği kaldırılmasını talep etmiştir.

Halihazırda dosyamızdan para isteme yazısı mevcut olmamakla telefisi güç ve imkansız zararlara meydan vermemek adına dosyanızın da kontrolü sağlanarak para isteme yazısının mevcut olmaması kaydı ile,

Dosya alacağına haciz gereği dosyanıza gelen para varsa paranın geliş tarihi itibari ile 6 geçmiş ise hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Karar gereği tahsilat tarihi itibari ile 6 ay geçmiş ise hacizlerin kaldırılarak müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.