13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZDEN GELEN PARA ÜZERİNDEKİ TAKYİDATLARI SORMA MÜZEKKERESİ

Borçlunun alacaklarına konulan haciz gereği .-TL müdürlüğümüz dosyasına gönderilmiştir.

Yargıtay12. Hukuk Dairesi’nin 2011/14955 E. , 2012/1524 Kararları ve İİK.’nun 138.,140.,141.,Maddesi gereği sıra cetveli yapılması gerektiğinden sıra cetveline esas olmak üzere haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza istenmesi ile gelen bilgiler doğrultusunda sıra cetveli yapılarak ilgilere tebliğ ile kesinleşmesine müteakip sıra cetveline göre ödemelerin yapılması gerektiğinden,

Haciz koyan kurumların haczilerinin tarihinin, tutarının, Haciz koyan kurumların adının istenmesine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ivedilikle yerine gertirilmesi ile müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olnur.