24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HESAP NUMARSI BİLDİRİLMESİ HAKKINDA MÜZEKKERE

KONU : HESAP NUMARSI HAKKINDA

Satış bedelinden bakiye kalan ve dosyamızda mevcut .-TL’nin tarafınıza ödenmesi için İİK.’nun 9. Maddesi gereği Müdürlüğümüze banka hesap numarası bildirmeniz gerekmektedir.

Banka hesap numarsı Müdürlüğümüze bildirildiğinde bildirdiğiniz hesap numarsına belirtilen tutarın aktarılacağı hususu;

Bilgilerinize rica olnur.

imza