2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

DOSYA ALACAĞINA HACİZ SIRA CETVELİ YAPMAK ÜZERE GÖNDERME YAZISI

İLGİ : 2020/…… Esas sayılı dosyanıza.
Yukarıda belirtilen 2021/….. Esas nolu dosyamıza ilgide kayıtlı dosyanızdan dosya alacağına haczi konulmuştur.
Ancak Müdürlüğümüz dosyası alacağına aşağıda belirtilen kurum ve icra müdürlüklerinden de haciz konulmuştur.
Müdürlüğümüzdeki dosya alacağı tüm haciz alacaklılarının alacağını karşılamamaktadır.

İİK.’nun 140.,141. 142 Ve 206. Maddeleri ve ilgili diğer mevzuat gereği sıra cetveli yapılması gerekmektedir.
Dosya alacağı olan olan 9.755,45.-TL Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtildiğinden sıra cetveli yapılmak üzere tarafınıza gönderilmesine karar verilmiştir.
Gereği arz olunur.20/04/2021