24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

DOSYA YENİLEME KARARI,DAHA ÖNCE TEBLİGAT YAPILAMAMIŞ,İİK’NUN 78. MADDESİ,

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekili tarafından verilen yenileme talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Dosyanın Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış oluğu ve borçlu tarafa ödeme emri tebliğ edilmediğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Takip dosyasının yenilenerek yeni bir esasa kaydının yapılmasına,
2-Yenileme talebinden önce ödeme emri tebliğ edilememiş ve Takip kesinleşmemiş olduğundan hakkında takip kesinleşmemiş olan borçlu ya ödeme emri tebliğine, yenileme harçlarının alınmasına yer olmadığına,
3-Yenileme emrinin, ödeme emrinin ve eklerinin borçlu tarafa tebliğine,
4-İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde tebliğe çıkarılmasına,
5-İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.