20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz Mahallinde evrak araştırmasını hangi hallerde yapabilirim?

  • Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 82084579/2315/14.2 sayılı 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırılması konulu yazılarında;
  1. Adresin kapalı olması nedeniyle çilingir marifetiyle adrese girilerek haciz işlemi yapılması,
  2. Haciz mahallinde adresin borçluya ait olup olmadığı hususunda beyan verebilecek kimsenin bulunmadığı durumlarda,
  3. Gelinen adresin ve haczi talep edilen malların borçluya ait olup olmadığını tespit amaçlı, olarak icra memuru tarafindan mahalde evrak araştırması yapabileceği belirtimiştir.
  4. Durumu açıklar şekilde tutanağın tutulması gerekir.