20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz esnasında vekaleti olmayan avukat dosyayı incelemek istedi ne yapmalıyım ?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 46. Maddesi gereği Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

Haczin yapılmasını engellemeyecek şekilde inceleyebilir ;
Ancak belge fotokopisi ve örneği almak için vekaletname sunması gerekir.
Ayrıca iş bu durumu haciz tutanağına yazılması gerekir.