24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz esnasında borçlu hazır sigortalı çalıştığını iddia ediyor ancak vergi levhası 3. Şahıs adına ne yapmalıyım?

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 97/a “… Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur…” şeklinde düzenlendiğinden;

İddialar İİK.’nun 96. Maddesi gereği haciz tutanağına yazılır ve haciz işlemine devam edilir.