18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZ VE SORGU TALEBİ TOPLU

Uyap üzerinden mal varlığı sorgulaması yapılarak borçlu/lar adına kayıtlı araçların kayden haczi kararı verilerek UYAP üzerinden bu hususta sorgulama yapılmasını, tespit edilen araç/lar araçların kaydına haciz şerhi işlenmesi ve takyidatının uyap sistemine kaydedilmesine,

Borçlu/ların adına kayıtlı taşınmaz/lar kayden haczi kararı verilerek UYAP üzerinden bu hususta sorgulama yapılmasını, tespit edilen taşınmaz/lar kaydına haciz şerhi işlenmesi ve takyidatının ilgili tapu müdürlüğüne tezkere yazılmasına ve kayıtların celbine,

Borçlu/ların SGK kaydının UYAP üzerinden bu hususta sorgulama yapılmasını, tespit edilen borçlunun ücret/maaşının ¼ ünün , ikramiyelerinin ve diğer her türlü ödemelerinin tamamının haczine karar verilerek , borçlunun maaş veya ücret artışlarında orantılı olarak kesinti miktarına yansıtılması, maaş veya ücrette olabilecek değişikliklerin bildirilmesi ve hizmetine son verildiği takdirde kıdem tazminatı ile diğer ödemeleri üzerinden borcun tamamının borca mahsuben dosyamıza gönderilmesinin ihtar edilmesi, ayrıca kesilen paralar gönderilmediği takdirde İİK 356-357. maddeleri gereğince sorumlular hakkında işlem yapılacağı uyarısının da eklenerek çalıştığı işyerine maaş haczi tezkeresi yazılmasına,

Borçlu/ların POSTA ÇEKİ HESABI kaydının UYAP üzerinden bu hususta sorgulama yapılmasını, tespit edilmesi halinde ilgili Posta İşleme Merkezi İl Müdürlüğüne tezkere yazılmasına,

Borçlu/ların GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI kaydının UYAP üzerinden bu hususta sorgulama yapılmasını tespit edilmesi halinde evrakın uyap sistemine kaydedilmesine, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim dedi