20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MENKUL HACİZ TALEBİ

İcra İflas Kanunun 78. Maddesi borçluya icra/ödeme emri tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

İcra İflas Kanunun 80. Ve 82. Maddeleri gereğince dosya borçlusunun dosyada mevcut bulunan ve haciz esnasında tarafımızca haricen gösterilecek olan diğer adreslerinde kapının kilitli olması halinde çilingir marifeti ile açtırılarak;

1-Tespit edilecek olan menkul malların,

2-Borçlunun üst aramasının yapılarak, arama esnasında tespit edilecek olan para, kıymetli evrak, altın, gümüş ve benzeri kıymetli eşyaların,

3-Haciz mahallinde kilitli bulunan kapı, kasa ve benzeri eşyalarının borçlu veya hazır bulunan tarafından açılmaması halinde çilingir marifeti ile açtırılarak tespit edilecek olan para, kıymetli evrak, altın, gümüş ve benzeri kıymetli eşyaların,

4-Haciz mahallinde para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeylerin aranarak tespit edilecek olan para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeylerin muhafaza altına alınmasını talep ederim.