20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz Kalksa bile Ödemelerden Yüzde 9,10 Tahsil Harcı Alınması Gerektiği(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

… esas sayılı takip dosyalarının incelenmesinde; taşınır ve taşınmaz mal haczi yapıldıktan sonra gerek alacaklının talebiyle gerekse İİK 106. maddesinde belirtilen sürelerde hacizli malın satışının istenmemesi nedeniyle İİK 110. maddesi gereğince haczin kalkmasından sonra yapılan
ödemelerden (veya takipten feragat ve haricen tahsil beyanlarından) haczin kalktığı gerekçesiyle (yüzde 3,96-1,98 veya 4,55-2,27) oranlarında tahsil harcı alındığı gözlenmiştir.
Haciz kalktıktan sonraki ödemelerden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 1 sayılı Tarife ve 29/12/2009 tarih, 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ekinin 3. maddesi uyarınca 01/01/2010 tarihinden itibaren yüzde 7,92; 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ekinin 5. maddesi gereğince 01/01/2013 tarihinden itibaren yüzde 9,10; takipten feragat ve haricen tahsil beyanlarından ise yarısı oranında tahsil harcı alınması gerektiğinin unutulmaması,