20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLAMSIZ TAKİPLERDE ALACAKLI DAVA AÇARSA PEŞİN HARÇ İADE EDİLİR

İlamsız takiplerde peşin harc: Madde 29 – İlama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır. Peşin harclar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur.İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harclarına mahsup edilir

492 Sayılı Karçlar Kanunu 29. Madde