20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Maliye Hazinesinin alacaklı olduğu dosyalardan Cezaevi ve Yapı Pulu Harcı alınır

MB. GGM’nin 28/11/1989 tarih 127252-8/70219 nolu Genelgesi ve Teftiş Kurulu Başkanlığını önerisi gereği;

MB. GGM’nin 28/11/1989 tarih 127252-8/70219 nolu Genelgesi’nde açıklandığı üzere, 2548 sayılı Kanun’un 1. maddesi gereğince tahsili gereken cezaevi yapı harcı, Harçlar Kanunu’nun 1 ve 3 sayılı Tarifeleri kapsamında bulunmadığından ve anılan Yasa’da devlet alacaklarının bu yolla tahsilinden cezaevi yapı harcı alınmayacağına dair bir hüküm bulunmadığından, cezaevi yapı harcının Hazinenin alacaklı olduğu takip dosyalarından da alınması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması