20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Harç tahsil müzekkeresi kararı

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı tarafın takibe konu alacaklarını haricen tahsil ettiklerini beyan ederek dosyanın işlemden ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Halihazırda haricen tahsil harcının yatılımadığı anlaşıldı.
492 Sayılı harçlar kanunun 27. Maddesinin 2. Ve 3. Maddesi ” Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.” şeklinde düzenlenmekle;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
İş bu karar tarihinden itibaren .-TL harcın 15 gün içinde ödenmemesi halinde harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,
Müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra talep halinde yerine getirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.