25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Emniyet Müdürlüğünden adres araştırması red kararı

Alacaklı tarafın Emniyet Müdürlüğünden adres araştırması talep ettiği anlaşıldı.

Karar :İç İşleri Bakanlığı’nın 10/12/2015 tarih ve 2012/70 Sayılı ve 25/12/2015 tarih ve 2012/73 Sayılı genelgeleri gereği ve Tebligat Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 48/1. Maddesi uyarınca talebin reddine karar verildi.