24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BANKADAN PARA İSTEME KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin bankada haczedilen paraların dosyamıza istenmesi talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Alacaklı velilinin talebinin kabulüne,
2-Yazılacak müzekkerede Haciz koyduran başakaca kurum varsa,     A)   Haciz koyduran kurum adının,      B)    Dosya numarasının ,       C) Haciz tarihinin , D) Alacak tutarını gösteren haciz ve tedbir takyidatlarının da gönderilmesi hususunun da belirtilmesine,
3-İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde  müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.