13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhale Sonrası Araç Teslim Tutanağı

İhale Sonrası Araç Teslim Tutanağı
Alacaklı :
Vekili :
Borçlu :
Vekili :
İhale Alıcısı :
Adresi :
İhale Edilen Mal :
İhale Tarihi :
İhale Bedeli :

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasın-dan hacizli/rehinli bulunan ve özellikleri verilen araç, yapılan açık artırma neticesinde açık kimliği yazılı alıcıya ihale edilmiş ve ihalesi kesinleştiğinden aracın ihale alıcısına teslimi için aracın bulunduğu depoya gelindi.
Aracın ve depo görevlisinin hazır olduğu haciz tutana-ğındaki şekli ile hazır olduğu görüldü. İhale alıcısına teslim işlemine geçildi.
İhale alıcısı söz aldı.
Teslime konu aracı haciz tutanağındaki şekli ile teslim aldım herhangi bir diyeceğim yoktur dedi.
Yapacak başkaca işlem kalmadığından işleme son veril-di.
Teslim Alan Teslim Eden İcra Memuru