20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHALEDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN ŞART

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2021/3181 Esas, 2021/4008  Karar Sayılı Karar Ve 05/04/2021 Tarihli Kararları ve “İ.İ.K.9.MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır, hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR 6800  0150  0158  0072  9260  6255 İBAN nolu hesaba,” dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi” veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat ile satışa iştirak edilemeyecektir.