25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHTİYATİ HACİZ KARARININ İLGİLİ MAHKEMECE KALDIRILMASI HALİNDE HACİZLERİN KALDIRILMASI İÇİN KESİNLEŞME ARANMAZ

Borçlu tarafın ihtiyati haciz kararının kaldırıldığı gerekçesi ile ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
İhtiyati haczin dayanağı olan mahkeme kararının ihtiyati haciz kararı veren mahkemece kaldırıldığı dosyamıza intikal eden ilamdan anlaşıldı.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun  ESAS NO : 2012/12-1128  KARAR NO : 2013/403  KARAR TARİHİ:27.03.2013 olan kararlarında ihtiyati hacizlerin kaldırılması için ihtiyati haciz kaldırma kararının kesinleşmesinin aranmayacağı belirtildiğinden,
Yukarıda belirtilen hususlar ve dosya kapsamına göre aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :Karar    :
İhtiyati hacizlerin fekki talebinin kabulüne,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde ilgili kurumlara haciz kaldırma müzekkereleri yazılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.