13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’nun 106. ve 110. maddesi haciz kaldırma talebi

………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                              ……………………/……………….

20…../……. ESAS

Yukarıda yazılı esas sayılı dosyanın borçlusuyum. Mal varlığıma haciz konulmuştur.Ancak konulan hacizler İİK.’nun 106. ve 110. maddesi gereği düşmüştür.Hacizlerin kaldırılmasını talep ederim.

BORÇLU

ADI SOY ADI :

TC  NO           :

TELEFON NO :