23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK NUN 135. MADDESİ GEREĞİ TAHLİYE KARARI

İhale alıcısının tahliye dilekçeleri dosyamıza gelmekle okunudu.
Talep ve dosya incelendi;
Hali hazırda ihale dilen taşınmazı işgal edenler tespit edilmediği anlaşılmakla öncelikle işgal edenlerin tespiti ile tahliye için süre verilmesi ve İİK NUN 135. Maddesi gereği tahliye emri gönderilmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
Öncelikle taşınmazın işgal edilip edilmediğinin  tespiti ile işgal eden var ise süre verilmesi ve İİK nun 135. Maddesi gereği muhtıra gönderilmesine  işgal eden yok ise ihale alıcısına teslimine,
1. Sıradaki kararın neticesine göre alacaklı tarafın tahliye taleplerinin değerlendirilmesine, resen takip edilmemesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.