20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 40. MADDE GEREĞİ TAKİBİ DURDURMA

 Borçlunun/vekilinin talebi dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Borçlu/vekilinin İİK.’nun 40. Maddesi gereği  takibe konu mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulduğu gerekçesi ile takbin durudrulmasını talep ettiği anlaşıldı.
Borçlu/vekilinin talebinin ekinde takibe konu mahkeme kararının bozulduğuna ilişkin ilamı sunduğu anlaşıldığından İİK.’nun 40. Maddesi gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    : aciklama kararTarihi

1-Borçlu/vekilinin talebinin İİK.’nun 40. Maddesi gereği  kabulüne,
Verilen iş bu kararın …………….İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.