20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 89/3. MADDESİ HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERME KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin talebinde belirttiği 3. Şahıs/lara İİK.’nun 89/3. haciz ihbarnamesinin tebliği talebinde bulunuduğu,
 İİK.’nun 89/2. haciz ihbarnamesinin talepte belirtilen 3. şahsa tebliğ edidiği,
Dosya içerisinde ve uyap kayıtlarında   İİK.’nun 89/2. haciz ihbarnamesine cevap veridiğine ilişkin bilgi ve belgeye raslanmamış olmakla  Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 İİK.’nun 89/2. haciz ihbarnamesine cevap verildiğine ilişkin taranmamış evrak olup olmadığının ve uyap üzerinden dosyaya aktarılmamış bir cevap olup olmadığının aşağıda görevlendilen ve bu hususta görevli  personeller tarafından  tekrar kontrolünün sağlanarak hala cevap yok ise Talebin kabulüne, İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde  İİK.’nun 89/2. haciz ihbarnamesinin hazırlanarak tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.