24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İSTİKAK İDDİASI KARARI SADECE İSTİHKAK İDDİA EDİLEN MALLARI KAPSAR 3. ŞAHSIN DİĞER MALLARINI KAPSAMAZ(İİK.’nun 89/1.,2.,3., 358.,355,356. Maddesindeki şartlar oluşmadığından)

Dosya incelendi;
Alacaklı vekilinin “Ekte sunulan borçlusu aynı olan ……………. İcra Dairesinin 2016/9555 Esas sayılı dosyasından yazılan talimat ile dosyamızdan yazılan talimat gereğince; borçlunun adresinde 28.09.2018 tarihinde birlikte  haciz işlemi yapılmıştır. Haciz tutanakları dosyamızda mevcuttur. Ekte sunulan ………….. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/884 Esas, 2019/305 Karar sayılı istihkak iddiasının reddine dair  ilamı gereğince;      ……………….Kaplıca Ve Termal Turizm İnşaat Nakliyat Gayrimenkul Pazarlama Sağlık Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ……………  Vergi Nolu) nin borçlu olarak dosyaya eklenmesini,” talep ettiği anlaşıldı. Müdürlüğümüzce işlem yapıldığı anlaşılmakla ; ………………Kaplıca Ve Termal Turizm İnşaat Nakliyat Gayrimenkul Pazarlama Sağlık Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sadece istihkak iddiası sahibi olduğu, ………………İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/884 Esas sayılı kararı sadece istihkak iddia edilen mallar yönün hüküm ve sonuç doğurduğu, borçlunun diğer mallarına etki etmeyeceği anlaşıldığından, Bahsi geçen……………… Kaplıca Ve Termal Turizm İnşaat Nakliyat Gayrimenkul Pazarlama Sağlık Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin borçlandırılmasına ilişkin olarak ne İİK.’nun 89/1.,2.,3. Maddesi nede 358. Maddesi ne de 355. Ve 356. Maddesindeki şartlar oluşmadığından, Ayrıca İİK.”nun 44. Maddesi gereği dosyamızda herhangi bir mahkeme kararı da bulunmadığından, Aşağıdaki  şekli ile karar verilmesi gerektiği karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı; KARAR ; 1- …… Kaplıca Ve Termal Turizm İnşaat Nakliyat Gayrimenkul Pazarlama Sağlık Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin dosyamızdan borçlu olmaktan çıkarılmasına, 2-Haczedilen mevduatın ilgili bankaya iadesi, 3- ……………..Kaplıca Ve Termal Turizm İnşaat Nakliyat Gayrimenkul Pazarlama Sağlık Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin üzerinde haciz varsa kaldırılmasına, İİK.’nun 16. Maddesi gereği iş bu verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesi hakimliklerine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.