28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Kıymet Takdiri Raporu Tebliğ Edilmeden Satış İstenmiş 

Kıymet Takdiri Yapılmış Ancak Tebliğ Edilmeden Satışa İstenmiş 

Alacaklı/ Vekilinin …../….  Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulün satışını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takdirinin yapıldığı ancak 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın   128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına  tebliğ edilmediği anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :

  1. Satış talebinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın   106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği ve …-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
  2. Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
  3. 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası’nın   16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                        İcra Müdürü