13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ YAPILMIŞ ANCAK TEBLİĞ EDİLMEDEN SATIŞA İSTENMİŞ (TAŞINMAZ) (İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası)

Alacaklı/ Vekilinin                    Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takidirinin yapıldığı ancak İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına  tebliğ edilmediği anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.


Karar    :
1-Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği ve        ……………..-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
2- Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.