13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MARKA HACİZ MÜZEKKERESİ

T.C.

………..

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ..…./…………

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

MARKALAR DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ALACAKLI              :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ TUTARI         :

MARKA ADI             :

MARKA NO              :                                   

Yukarıda yazılı alacağın tahsili için, belirtilen markanın borçlu adına kayıtlı olması halinde haciz şerhi konularak kaydının ve borçlunun tebligata yarar açık adresinin bildirilmesi gereği rica olunur.