13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MEHİL VESİKASI TALEBİ

……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜNE

DOSYA NO : 202../…..

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra takibine konu ilam tarafımızca tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiş ve buna ilişkin ilgili mahkeme yazısı ekte sunulmuştur.

İİK.’nun 36/1. maddesi gereği takibe konu İlâmda hükmonulan para tutarı kadar teminat dosyaya depo edilmiştir.

İcranın geri bırakılması için Bölge Adliye Mahkemesi/Yargıtaydan karar alınmak üzere dosyamızın Bölge Adliye Mahkemesi’ne/Yargıtay’a sevk tarihinden başlamak üzere tarafımıza 90 gün mehil verilmesini arz ederim.