20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAAŞ HACZİ CEVAP

T.C.

…………

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU          : Maaş haczi hk.

İLGİ : ……. Tarihli ve ………. Esas sayılı maaş haciz müzekkereniz.

Müdürlüğünüzün yukarıda esas sayısı yazılı maaş haciz müzekkeresi tarafımıza ……………. Tarihinde tebliğ edilmiştir.

Maaş haciz müzekkeresinde  adı geçen ………………………. İş yerimizden ………………..tarihinde ayrılmıştır. Tarafımızdan herhangi bir alacağı da yoktur.  

Gönderilen haciz müzekkeresine açıkça itiraz ediyoruz. İİK.’nun 355.,356. Ve 357. Maddeleri gereği bir sorumluluğumuz olmadığı huşunu,

Arz ederiz.

                                                                          3. ŞAHIS/ ŞİRKET

ADRES     :

TELEFON :