13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MOTORU OLMAYAN ARAÇ SATIŞI TALEBİ RED

” ARACIN MEVCUT HALİYLE ARAÇ VASFINDA OLMADIĞI ” yönünde rapor tanzim ettiği anlaşılmakla,
“Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu 2/1 Motorlu taşıt: Karada, havada (…) (3) insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.” şeklinde düzenlendiğinden bu hali ile araç olarak satışının mümkün olmadığı,

Alacaklının/vekilinin 12/04/2018 tarihli ve ……………… Esas sayılı dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe incelendi.
Alacaklının/vekilinin dosyamızdan hacizli ………………. plakalı aracın satışını talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
Alacaklı vekili Av. ……………..’in 04/01/2018 tarihli talebi ile borçlu ………………..ün …………………. plakalı aracın kaydına haciz konulduğu,
Yine Alacaklı vekili Av. …………………….’in 08/01/2018 tarihli talebi ile borçlu ………………..’ün ………………… plakalı aracın haczedilerek muhafaza altına alınmasını talep ettiği,
Talep üzerine 24/01/2018 tarihinde haciz işlemi için ………………………………. adresine gidildiği,
Haciz mahallinde borçlu ………………… ve Alacaklı ………………………’nın hazır olduğu halde haciz ……………………. Plakalı aracın fiili haczine başlandığı,
…………………………….. Plakalı aracın Motorunun ve ön tamponun olmadığından motor ve şase numarasının okunamadığı bu hali ile İcra Memuru vasıtası ile kıymet takdiriinin yapılamdığı, kıymet takdiri için bilirkişi görevlendirilmesine ve aracın haciz mahallinde hazır bulunan ……………………………’a yediemin olarak teslim edildiği,
Yine Alacaklı vekili Av. …………………..’in 19/02/2018 tarihli talebi ile borçlu ………………’ün …………………….. plakalı aracının değerinin tespiti için bilirkişi tayin edilmesi ve araç ile ilgili rapor düzenlenmesini talep ettiği,
26/02/2018 Tarihinde Bilirkişi ………………………… olduğu halde İcra Memurunun ………………………….adresine gittiği,
Bilirkişinin dosyamıza sunduğu 05/04/2018 tarihli raporunda,
…………….. Plakalı aracın;
MOTOR,
ŞANZIMAN,
SAĞ VE SOL KOMLE ÖN TEKERLEKLERİ,
KOMPLE SAĞ ARKA KAPI,
MOTOR KAPUTU,
ÖN PANEL,
ÖN PANJUR,
ÖN TAMPON,
ÖN TAMPON DEMİRİ,
FARLARI,
SİNYAL LAMBALARI,
AKÜSÜ,
RADYATÖRLERİ,MOTORA AİT ELEKTRONİK BEYİN GİBİ GÖRÜNÜR PARÇALARI VE BU PARÇALARA AİT SARF MALZELEMERİNİN,
ARAÇ ÜZERİNDE OLMADIĞI BU HALİ İLE ARACIN ARAÇ VASFINDA OLMADIĞI MAKİNE MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİ AHMET ASAR taraffından rapor edildiği görüldü.
Dosyanın tetkikinde satışı istenilen …………………..plakalı araca ilişkin fiili haciz ve bilirkişi raporunda ” ARACIN MEVCUT HALİYLE ARAÇ VASFINDA OLMADIĞI ” yönünde rapor tanzim ettiği anlaşılmakla,
“Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu 2/1 Motorlu taşıt: Karada, havada (…) (3) insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.” şeklinde düzenlendiğinden bu hali ile araç olarak satışının mümkün olmadığı,

Aracın kıymet takdiri raporunun İİK’nun 103. Maddesi gereği borçluya tebliğ edilmediği,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Satışa konu mahçuz malın satış mahalline getirlmesi-götürülmesi-teslim masrafı olarak 700,00.-TL nakliye avansının yatırılması ve 1.000,00.-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının ve nakliye avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin KABULÜNE, Motorlu Taşıt Vergisi Kanunun 2/1. Maddesi gereğince motorlu taşıt kapsamında bulunmadığından araç vasfında satılması talebinin REDDİNE, satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanmadığından satış günü yeri ve tarihi ve saati bakımından reddine,
2- Mevcut haliyle araç vasfında satılmasına ( tescli belgesi verilmesine) YER OLMADIĞINA,
3- Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.