28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SADECE MAAŞ ÜZERİNE  HACİZ OLAN DOSYALARDA HARİCEN TAHSİL/VAZGEÇMEDE TAHSİL HARCININ %2,27 OARNINDA ALINMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.

…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :

KONU                            :

Sadece Maaş Üzerine  Haciz Olan Dosyalarda Haricen Tahsil/Vazgeçmede Tahsil Harcı

AÇIKLAMALAR        :

Tarafımızca borçlunun sadece maaşı üzerine haciz uygulanmasına ilişkin talepte bulunulmuş, borçlunu başkaca alacakları üzerine haciz uygulanmamıştır.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 202061793-045-E.28/598 Sayılı Ve 21/02/2017 Tarihli Görüş Yazıları                       nda “…Borçlunun maaşı üzerine uygulanan haczin kaldırılması ve   Haczin sadece maaş üzerine uygulanması halinde 492 sayılı Harçlar Kanunun (I) Sayılı Tarifesinin (B-I-3-d) bendi vazgeçilen miktara %2,27 oranının uygulanması sureti ile harç alınması gerekir…” şeklinde belirtilmiştri.  

SONUÇ VE İSTEM      :

Vazgeçilen miktara %2,27 oranının uygulanması sureti ile harç alınması karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00020