18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış Talebinin Haciz Ve Kıymet Takdiri Düştüğünden Reddine Kararı

Satış Talebinin Haciz Ve Kıymet Takdiri Düştüğünden Reddine Kararı

Alacaklı/ Vekilinin …  esas sayılı talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkullerin satışını talep ettiği anlaşıldı.

Satışı talep edilen taşınmazın son tapu kaydı alınmış haciz tarihinin …   tarihi olduğu  2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106. ve 110. maddesi gereği haczin düştüğü görüldü.

Her ne kadar taşınmazın kıymet takdiri yapılmış ise de geçerli bir kıymet takdirinin geçerli bir haciz ile hüküm doğurabileceği 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 128., 106. ve 110. maddesi ile ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2009/6470 Esas ve 2009/14363 karar , 2014/4088  esas ve 2014/708 karar, 2015/1455 esas ve 2015/4011 karar, 2015/34097 ve 2015/1195 karar sayılı kararları ve bir çok yerleşik Yargıtay kararında bu husus karar altına alındığından,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar   :

1-Satış talebinin reddine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.                                                                               İcra Müdürü