20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ YAPILMAk ÜZERE GÖNDERME KARAR ZAPTI

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtilmiştir.

DOSYA RESEN İNCELENDİ:

Yukarıda belirtilen dosyamızdan …………………….plakalı araç ……………………. tarihinde yapılan ihale neticesinde ……………………..-TL’ye ihalesi yapılmıştır.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtilmiştir.

Sıra cetveline esas olmak üzere İİK.’nun 100. maddesi gereği bilgiler toplanmıştır.

İİK 140 ve 206. maddelerine göre sıra cetvelinin …………………….. Müdürlüğünün …………………….. esas sayılı dosyasından yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR:

1- Bakiye satış bedelinin devam eden ve ilk haczi koyan …………………….. İcra Müdürlüğü’nün …………………….. dosyasına havalesine,

Karar verildi