20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAAHHÜT TUTANAĞI

Alacaklı/vekili ve borçlu geldi. Borçlu söz aldı.
-Ben borcuma istinaden taahhüt vermek istiyorum, dedi.
TAKİP ÇIKIŞI : .-TL
TAHSİL HARCI : .-TL
İŞLEMİŞ FAİZ : .-TL
VEKALET ÜCRETİ : .-TL
MASRAF : .-TL
GENEL TOPLAM : .-TL
ÖDEME PLANI
.-TL”sini Tarihinde; .-TL”sini Tarihinde;
.-TL”sini Tarihinde; .-TL”sini Tarihinde;
.-TL”sini Tarihinde; .-TL”sini Tarihinde;
.-TL”sini Tarihinde; .-TL”sini Tarihinde;
.-TL”sini Tarihinde; .-TL”sini Tarihinde;
Borçlu tekrar söz aldı.
– Ben yukarıda belirtilen borç ayrıntısını ve ödeme planını okudum, anladım, borcu kabul ediyorum, ödeme planındaki gibi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum, dedi.
İcra ve İflas Kanunun 340.Maddesi gereği alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme taahhüdünü, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilebileceği, Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edileceği; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilebileceği, ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemeyeceği hususu önemle anlatıldı.
Borçlu tekrar söz aldı.
-Ben taahhüdün ihlalinin hukuki ve cezai sorumluluğunu anladım ,biliyorum, dedi.
Alacaklı vekili söz aldı.
– Ben yukarıda belirtilen borç ayrıntısını ve ödeme planını okudum, anladım, ödeme planındaki şekli ile borçlunun borcunu ödeme taahhüdünü kabul ediyorum, şimdilik başkaca talebim yoktur, dedi.
İş bu taahhüt tutanağı hep birlikte okunarak, anlaşılarak, imza altına alındı işleme son verildi

Alacaklı/Vekili Borçlu

İcra Müdürü