26 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HİSSEDARLARA SATIŞ İLANI TEBLİĞİ

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 127. Maddesi gereği yukarıda anılan bilgilerin müdürlüğümüz dosyasında bulunması zorunlu olup, Müdürlüğümüz 6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun 28/1-c. Maddesi kapsamında olduğunun göz önünde bulundurularak kişisel verilen gizliliği nedeni ile bilgi verilmesinden kaçınılmaması,
Adres bilgilerinin kullanımından kaynaklanan hukuki sorumluluk Müdürlüğümüze ait olmak üzere,