25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tarım Kredi Kooperatifleri harçtan muaflığı davacı veya davalı olup olmamasına göre değişir

1581 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin B bendinin (a) alt bendi hükmü dikkate alındığında, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin davacı olduğu davalarda harçtan muaf olduğu, somut uyuşmazlıkta ise, davalı konumunda yer aldığı, bu nedenle harçtan muafiyetinin söz konusu olmadığı,….

             1581 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin B bendinin (a) alt bendi” Kurumlar, gider, gayrimenkul kıymet artışı, intikal ve diğer vergilerden ve icra makamları, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle açacakları tazminat davaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve harçlardan,” muaf olduğu düzenlenmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun   2015/3297 Esas ve 2019/490 Karar sayılı kararları. “….1581 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin B bendinin (a) alt bendi hükmü dikkate alındığında, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin davacı olduğu davalarda harçtan muaf olduğu, somut uyuşmazlıkta ise, davalı konumunda yer aldığı, bu nedenle harçtan muafiyetinin söz konusu olmadığı,….” şeklindedir.

Yukarıda hem kanun lafzından hem de Hukuk Genel Kurulu kararından anlaşılacağı üzere;

Tarım Kredi Kooperatifleri alacaklı ise harçtan muaf, borçlu ise muaf değildir.