5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VAKIFBANK’A YAPILAN ÖDEMELER TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİL

Mahkemece gerekçe olarak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılan 6219 sayılı yasaya eklenen geçici 5. maddeye dayanılmış ise de, yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere tahsil harcının sorumlusunun esasen borçlu olduğu gözetildiğinde ilgili madde ile alacaklı bankaya herhangi bir muafiyet tanınmadığı sonucuna varılmalıdır.

12. Hukuk Dairesi         2019/5441 E.  ,  2020/2900 K.