20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KULLANILMIŞ TRAKTÖRLERDE KDV ORANI

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 54
 
Konusu :
 Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı
Tarihi : 29 / 04 / 2010
Sayısı : KDV-54/ 2010-2
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi

……Kullanılmış araçların KDV Kanununun 1/1 maddesi kapsamında ticari mahiyetteki teslimi veya 1/3-d maddesi kapsamında müzayede yoluyla satışı KDV’ye tabi tutulacaktır. KDV’ye tabi olacak şekilde satışı yapılan aracın durumunun, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilmesinden sonra;

1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin (motokültörler hariç) 30/3/2009 tarihinden itibaren tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 54
 
Konusu :
 Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı
Tarihi : 29 / 04 / 2010
Sayısı : KDV-54/ 2010-2
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi