24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEBLİGAT KANUNU 21/2. MADDE TALEBİ İADE TEBLİGAT TARANMAMIŞ

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin Tebligat Kanunun 21/2. Maddesi gereği tebligat talep ettiği anlaşıldı.
İade tebligatın dosyamıza taranmadığı anlaşıldı.
İade tebligatın halihazırda UYAP a taranmadığı , TK 21/2 şartlarının iade tebligattaki şerhlere göre değerlendirileceğinden ( adresin yıkılması, borçlunun askerde olması, borçlunun yurt dışında olması vs. Sebeplerde TK 21/2 şartları oluşmayacağından),
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Öncelikle İade tebligatın UYAP sistemine taranmasına,
2-Taramadan sonra Tebligat Kanunun 21/2. Maddesi gereği talebin değerlendirilmesi için ilgili Müdür yardımcısına UYAP üzerinden bilgi verilmesine,
3- 1. Ve 2. Sıradaki kararların yenine getirilmesi ile talebin değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde yenileme emrinin tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.