13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEKRAR İİK.’NUN 133. MADDESİ UYGULANMASI TALEBİ RED KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “İİK.’nun 133. Maddesi uyarınca yapılan satışta ihale bedinin yatırılmaması nedeni ile tekrar İİK.’nun 133. Maddesinin uygulanmasını ” talep ettiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/2502 Esas, 2021/3648 Karar Sayılı kararlarında “….İİK.’nun 133. maddesi, aynı Kanunun 129. maddesine göre yapılan satışın devamında uygulanması gerekip, 133. madde uyarınca yapılan satışta aynı maddenin yeniden uygulanması mümkün değildir. Bir diğer ifadeyle İİK.’nun 133. maddesi uyarınca yapılan satıştan sonra aynı madde uyarınca işlem yapılamaz….” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.