23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TK 35 RED KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Alacaklı / Vekilinin Tebligat Kanunun 35. Maddesi gereği borçluya tebligat çıkarılmasını talep ettiği anlaşıldı. 
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği’nin 57. maddesi gereğince resmi kurumlara bildirilen adrese TK’ nun 35. madde gereğince tebligat yapılabilmesi için söz konusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.