13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

GAYRİ NAKİT ALACAĞA KONU ÇEKLERİN ALACAKLIYA İADESİNDE TAHSİL HARCI ALINMAMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.

…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :

KONU                            : Gayri nakit alacağa konu çeklerin alacaklıya iadesinde tahsil harcı alınmamasına

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkilimce borçlu tarafa verilmiş ancak  iade edilmemiş bulunan her birinin sorumluluğu 600,00 TL hesabıyla 100 adet çek yaprağının kanundan kaynaklanan 60.000,00 TL gayri nakit alacağa ilişkin çeklerden 10 tanesi müvekkilime iade edilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2013/334  Karar No : 2013/10563    Sayılı Kararlarında “ … borçlu tarafa verilmiş ancak alacaklıya iade edilmemiş bulunan her birinin sorumluluğu 600,00 TL hesabıyla 100 adet çek yaprağının kanundan kaynaklanan 60.000,00 TL gayri nakit alacağa” ilişkin çeklerden 25 tanesinin alacaklıya iade edilmesi sebebiyle gayrinakit alacaklardan düşülmesi talebi, sadece garanti edilen çeklerin iadesine ilişkin olup, bunda bir tahsilat, parasal bir giriş bulunmadığından bunlar hakkında feragat sebebiyle tahsil harcı alınması doğru değildir…” şeklinde karar verildiğinden, 

SONUÇ VE İSTEM      :

1- Borçlu tarafa verilmiş ancak müvekkilime iade edilmemiş gayri nakit alacağa ilişkin çeklerden 10 tanesi müvekkilime iade edilmesi sebebiyle gayrinakit alacaklardan 6.000,00 TL nin harçsız olarak  düşülmesine,

Karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00018