18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BİRDEN FAZLA BORÇLUNUN TAKİP EDİLDİĞİ HALLERDE, TAHSİL HARCI ORANIN BELİRLENMESİ TALEBİ

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Birden fazla borçlunun takip edildiği hallerde, tahsil harcı oranı

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas sayısı verilen dosyamızda birden fazla borçlu vardır. Tahsilat yaptığımız borçluya halihazırda ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Dolayısı harç doğmamıştır.
Aşağıda anılan Yargıtay kararı gereği harç alınması hukuka aykırıdır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/2003 Esas ve 2018/5726 Karar Sayılı Kararlarında “…Birden fazla borçlunun takip edildiği hallerde, tahsil harcı oranın belirlenmesinde, her bir borçlu açısından ayrı değerlendirme yapılması esastır….” şeklinde karar verildiğinden,

SONUÇ VE İSTEM :
Tarafımıza yapılacak ödemelerden harç alınmamasına karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00008