20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖDEME EMRİ VEYA İCRA EMRİNİN TEBLİĞE ÇIKARILMASI FAKAT TEBLİĞ EDİLMESİN ÖNCE YAPILAN ÖEDEMELRDE TAHSİL HARCI ALINMAMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesin önce yapılan ödemelerde tahsil harcı
AÇIKLAMALAR :
Dosyamızdan halihazırda borçluya ödeme/icra emri tebliği yapılmamıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen yüksek yargı kararı gereği iş bu icra takibinden dolayı harç alınmadan dosyamızın haricen tahsil/vazgeçme nedeni ile işlemden kaldırılması gerekmektedir.

  • 12. Hukuk Dairesinin 2015/29803 E. , 2016/8687 K.
    “ …Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir.”
    SONUÇ VE İSTEM :
    Dosyamızın haricen tahsil/vazgeçme nedeni ile harçsız olarak işlemden kaldırılmasını talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00004