20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ADLİ YARDIM RED KARARI

HMK nun 336/1 . madde ” Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir”

ADLİ YARDIM RED KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin müvekkilinin icra masraflarını karşılayamayacağını karşılaması halinde kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşüreceğini, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğunu belirterek HMK nun 334. maddesi gereği adli yardım talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafın her ne kadar müdürlüğümüzeden adli yardım talebinde bulunuş ise de HMK nun 336/1 . madde ” Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir” şeklinde düzenlendiğinden,
Müdürlüğümüzün adli yardım talebini değerlendirme yetkisi olmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.