28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞTA TAHSİL HARCI MATRAHI

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Alacağa mahsuben satışta tahsil harcı matrahı

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas sayılı dosyadan satışı yapılan mahcuz mallar alacağa mahsuben tarafımızca satın alınmıştır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/26909 E. , 2016/3106 K. Sayılı kararları “…mahkemece tapu harcı ve tellaliye harcı satış masraflarından olmadığından hariç tutularak, taşınmazın aynından kaynaklanan vergi borcu ve satış için yapılan masraflar düşüldükten sonra, taşınmazın 3. kişi tarafından alınması halinde alacaklıya ne kadar ödeme yapılması gerekiyorsa, bu miktar üzerinden tahsil ve cezaevi harcı alınmasına…” şeklinde karar verildiğinden,
Satış bedelinden İİK.’nun 138. Maddesi gereği yapılan satış masrafları ve aynından doğan vergi borcu hariç tutularak bakiye satış bedelinden tahsil harcı ve ceza evi yapı pulu harcı alınması gerekir.

SONUÇ VE İSTEM :
Satış bedelinden İİK.’nun 138. Maddesi gereği yapılan satış masrafları ve aynından doğan vergi borcu hariç tutularak bakiye satış bedelinden tahsil harcı ve ceza evi yapı pulu harcı alınmasını talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00011