25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHTİYATİ HACİZ KESİN HACZE DÖNÜŞMEDEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLDİ İSE TAHSİL HARCI TALEBİ

T.C.
…………………….
…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden ödeme emri tebliğ edildi ise tahsil harcı

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas sayısı verilen dosyamızdan ihtiyati haciz uygulanmış, esas takibe geçilmiş ve ödeme emri tebliğ edilmiş, hali hazırda ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmemiştir.
İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmediğinden harç oranın % 9,10 oranı yerine %4,55 oranında uygulanması gerekmektedir.
Aşağıda anılan Yargıtay kararı gereği % 9,10 oranından harç alınması hukuka aykırıdır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2020/1648 Esas ve 2020/10022 Karar Sayılı Kararlarında “ … ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmediği, buna göre ödeme emrinin tebliğinden sonra, hacizden önceki dönemde borçlunun kalan dosya borcu için 31/12/2018 tarihinde 581.819,91 TL ve 102.674,10 TL olmak üzere toplam 684.494,01 TL (ihtiyati haciz bedelini) yatırdığı, bu miktar üzerinden 03/01/2019 tarihinde %9,10 oranında 67.020,74 TL tahsil harcı kesildiği görülmektedir.
……. ödemenin, ödeme emrinin tebliğinden sonra fakat hacizden önce yapıldığı dikkate alınarak, borçludan takip safhasına göre, % 4,55 oranında tahsil harcı alınması gerekirken, % 9,10 oranında tahsil harcı alınması usul ve yasaya aykırıdır…” şeklinde karar verildiğinden,
SONUÇ VE İSTEM :
Tarafımıza yapılacak ödemelerden % 4,55 oranında tahsil harcı alınmasına karar verilmesini talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00012