25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ceza evi harcı ve tahsil harcının iadesi hakkında karar

KONU : Ceza evi harcı ve tahsil harcının iadesi hakkında.

……. Esas Sayılı dosyamızdan yapılan ……. tarihli ve …… Reddiyat nolu reddiyat makbuzu ile …….-TL üzerinden sehven mükerrer harç kesilmiş olduğu anlaşıldı. Mükerrer kesilen …….-TL tahsil harcı, ……-TL Cezaevi Harcı’nın iadesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Cezaevi harcının alındı makbuzlarının, banka havale dekontlarının, Ceza Evi Yapı Pulu Harcı Defteri (ilgili tahsilatı gösteren sayfanın günlük tahsilat toplamı ve iadesi istenen tutar olacak şekilde) fotokopisinin temini,
2- Tahsil harcının alındı makbuzlarının, banka havale dekontlarının, Tahsil Harcı Defteri (ilgili tahsilatı gösteren sayfanın günlük tahsilat toplamı ve iadesi istenen tutar olacak şekilde) fotokopisinin temini,
3-1. Sırada yer alan bilgi ve belgelerin temini ile Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı’na ceza evi harcının iadesi için belgelerin eklenerek müzekkere yazılmasına,
4- 2. Sırada yer alan bilgi ve belgelerin temini ile ………. Vergi Dairesine tahsil harcının iadesi için belgelerin eklenerek müzekkere yazılmasına,
Karar verildi.