25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İPOTEK BEDELİ ALTINDA SATIŞA MUVAFAKAT EDİLİP EDİLMEDİĞİNE İLİŞKİN MUHTIRA

İlgi : tarihli yevmiye sayılı ipoteğiniz.

Yukarıda belirtilen dosyamızdan üzerinde ilgide kayıtlı ipoteğiniz olan taşınmazın satışı talep edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli .-TL dir. 1.Satışta ve 2. Şatışta muhammen bedelin altında açık arttırma sureti ile satışına muvafakat edip etmediğinizin sorulmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince ivedilikle işlem yapılarak İPOTEK BEDELİ ALTINDA SATIŞA MUVAFAKAT EDİP ETMEDİĞİNİZ ve taşınmaz üzerindeki haklarınızı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarınızı evrakı müsbiteleri ile iş bu muhtıranın tebliğinden itibaren 15 gün içinde icra dairesine bildirmeniz ; aksi halde, haklarınız tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacağınız ve tapu kaydındaki bilgiler doğrultusundan işlem yapılacağı, satışın yapılmasından sonra verilecek beyanlara itibar edilmeyeceği hususu bilgilerinize rica olunur.

imza