20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÇOCUK TESLİMİ TAKİP TALEBİ RED KARARI (HMK.’nun 367/2. maddesi KESİNLEŞME ŞERHİ OLMADIĞINDAN)

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı tarafın Çocukla Şahsi Münasebet tesisine ilişkin Mahkeme kararına dayanarak takip talebinde bulunarak icra emri gönderilmesi talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Sunulan mahkeme kararının kesinleştiğine ilişkin kesinleşme kararı sunulmadığı anlaşıldı.

HMK.’nun 367/2. maddesi “Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.” şeklinde düzenlendiğinden,
Çocuk teslimine ve çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin ilamlar da, kesinleşmeden icraya konulamayacağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine, Alacaklı taraftan HMK.’nın 31. Maddesi gereği alacaklı tarafça bilgi, belge sunulduğunda talebin tekrar değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.